Kalite


“KALİTE”yi ilke edinen dinamik bir firma olmak,

  • Yenilikçi bir anlayış ile hizmetlerimizin yanında sistemlerimizi sürekli olarak iyileştirmek
  • Müşterilerimizin ihtiyaçları, amaçları ve stratejilerini göz önünde bulundurarak, müşterilerimize sonuç odaklı yaklaşım sağlayıp, kendimizi daha etkili ve daha güçlü çözüm ortağı haline getirmek,
  • Sektörde tüm gelişmelere uyum sağlayan değişime ve yeniliklere açık sunduğu çözümlerle kendimizi daha üst seviyeye taşımak,
  • Teknolojik alt yapısı deneyim ve uzmanlığını kullanarak personelin eğitimini üst seviyeye çıkararak bireysel başarıları arttırmak.
  • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı bilgi varlıklarımızı korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
  • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
  • Şirketimizin İş Felsefesinin temel değerleriyle, tüm müşterilerimizin iş kalitelerini iyileştirecek, verimlilik ve karlılıklarını yükseltecek üstün kalitede ve değerde hizmetler sunmak,
  • Yürütülen tüm faaliyetlerde, kalite ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin üç temel öğesi olan gizlilik,bütünlük,erişilebilirliğin sürekliliğini sağlamak.

Şirket Yönetimi Olarak tüm çalışanlarımızın KYS ve BGYS Politikamızı benimsemelerini, çalışma ve faaliyetlerini bu doğrultuda yürütmelerini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.


Kalite

TS EN ISO 9001

Kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemimiz (KYS); İlgili tarafların istek ve beklentilerinin şartnameden şartnameye değişiklik gösterebileceği dikkate alınarak yapılandırılmıştır. Müşteri odaklı yaklaşım ve insan kaynağının da önemi vurgulanarak, ISO 9001 standartlarını kapsayan bir sistem oluşturulmuştur.
Kalite

ISO/IEC 27001


MAP2HEAL, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun, güvenilir çözüm ve hizmetler sunmakta ve sürekli gelişmeyi hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda, sahip olduğu bilgi varlıklarının korunması ve iç-dış müşteri memnuniyetini sağlayacak, güvenilir ve şeffaf bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası olarak benimsemiştir.

MAP2HEAL, en değerli varlığının “bilgi” olduğunun bilincinde olan, sahip olduğu tüm bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve ulaşılabilirliğini ISO 27001:2013 disiplini altında korumayı taahhüt eder.Kalite

TS EN ISO 13485

MAP2HEAL, uluslararası bir standart olan ISO 13485, Tıbbi Cihazlarda Kalite Yönetim Sistemini uygulamaktadır. ISO 13485, Tıbbi Cihazlarımızda güvenli ve etkili süreçler sağlamayı hedefler. Tıbbi cihazların tüm ürün yaşam döngüsünü kapsayacak şekilde; tutarlı tasarım, geliştirme,üretim, kurulum, teslimat, izleme, takip ve imha edilmesini sağlamak için tasarlanmış bir standarttır. MAP2HEAL, Tıbbi cihazların tüm yaşam döngüsünde ISO 13485:2016 disiplini altında tutmayı taahhüt eder.Kalite

Yerli Malı Belgesi

Yerli malı belgesi, sanayi sicil raporları ve kapasite raporları göz önünde bulundurularak , TOBB´a bağlı odalar ve borsalar tarafından sadece yerli üreticilere verilen bir belgedir ve ilgili ürünün Türk ürünü olduğunu göstermektedir. “Dakik” Yerli Malı Belgesini almaya hak kazanmıştır
Kalite
Sağlık Bakanlığı USBS onaylıDakik Glunova Uzaktan Hasta Takip Sistemi olarak T.C. Sağlık Bakanlığından onaylıdır. Şubat 2022 de çıkan Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi hakkında bir mevzuat yayınlanmıştır (Bakınız ). Bu mevzuata göre sadece T.C. sağlık Bakanlığından onaylı uzaktan takip sistemleri kullanılması gerektiği, diğer sistemlerin en kısa sürede bu kılavuza göre değişiklik yapmaları için çağrıda bulunulmuştur. Dakik Uzaktan Hasta Takip Sistemleri, Cihaz Entegrasyonu ile birlikte T.C. Sağlık Bakanlığından tescillidir. Server'lar Türkiye'de olup, tüm hasta verileri mevzuata uygun bir şekilde saklanmaktadır.