Şirket Politikası


KALİTE'yi ilke edinen dinamik bir firma olmak,

Yenilikçi bir anlayış ile hizmetlerimizin yanında sistemlerimizi sürekli olarak iyileştirmek Müşterilerimizin ihtiyaçları, amaçları ve stratejilerini göz önünde bulundurarak, müşterilerimize sonuç odaklı yaklaşım sağlayıp, kendimizi daha etkili ve daha güçlü çözüm ortağı haline getirmek,

Sektörde tüm gelişmelere uyum sağlayan değişime ve yeniliklere açık sunduğu çözümlerle kendimizi daha üst seviyeye taşımak,

Teknolojik alt yapısı deneyim ve uzmanlığını kullanarak personelin eğitimini üst seviyeye çıkararak bireysel başarıları arttırmak.

İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı bilgi varlıklarımızı korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,

Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.

Şirketimizin İş Felsefesinin temel değerleriyle, tüm müşterilerimizin iş kalitelerini iyileştirecek, verimlilik ve karlılıklarını yükseltecek üstün kalitede ve değerde hizmetler sunmak,

Yürütülen tüm faaliyetlerde, kalite ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin üç temel öğesi olan gizlilik, bütünlük, erişilebilirliğin sürekliliğini sağlamak.,

Şirket Yönetimi Olarak tüm çalışanlarımızın KYS ve BGYS Politikamızı benimsemelerini, çalışma ve faaliyetlerini bu doğrultuda yürütmelerini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.


Şirket Müdürü

Tayfun Aybek